در حال اجرای درخواست ...

گزارش نویسی1

گزارش نویسی1

250,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

این دوره جهت شركت بستنی اطمینان برای شركت در واحد نمونه كیفی میباشد

  • گروه: مدیریتی
  • نوع: مجازی
  • مدرس: آقای دكتربداقی
  • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است