در حال اجرای درخواست ...

تفكر سیستمی

تفكر سیستمی

250,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

  • تفكر

توضیحات

این دوره جهت شركت تبریز لعاب برای شركت در واحد نمونه كیفی میباشد

  • گروه: مدیریتی
  • نوع: مجازی
  • مدرس: آقای دكتربداقی
  • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است