در حال اجرای درخواست ...

آشنایی با تكنیك ها و مهارت های حل مساله در واحدهای صنعتی (دوره امتیازدار استاندارد)

آشنایی با تكنیك ها و مهارت های حل مساله در واحدهای صنعتی (دوره امتیازدار استاندارد)

350,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

دوره كددار جهت تمدید پروانه استانداردواحدهای صنعتی و مدیران كنترل كیفی در دو گروه 1و2

 • گروه: مدیریتی
 • نوع: حضوری و آنلاین
 • مدرس: آقای مهندس وحیدمهدی نیا
 • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
 • برنامه هفتگی

 • شنبه از 08:30 تا 12:30
 • شنبه از 14:00 تا 18:00
 • یکشنبه از 08:30 تا 12:30
 • یکشنبه از 14:00 تا 18:00
 • دوشنبه از 08:30 تا 12:30
 • دوشنبه از 14:00 تا 18:00
 • سه شنبه از 08:30 تا 12:30
 • سه شنبه از 14:00 تا 18:00