در حال اجرای درخواست ...

تجاری سازی محصولات دانش بنیان ( مزیت ها و فرایندها )

تجاری سازی محصولات دانش بنیان ( مزیت ها و فرایندها )

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

 • الزامات و روش های انتخاب محصول در واحدهای تحقیق و توسعه
 • فرایندهای اخذ گواهی دانش بنیان
 • مزیت های اخذ گواهی دانش بنیان
 • آشنایی با فرایند تجاری سازی محصولات دانش بنیان در واحدهای صنعتی

توضیحات

با همكاری و حمایت شركت شهركهای صنعتی شركت در دوره با ارائه معرفی نامه از واحدصنعتی

 • گروه: مدیریتی
 • نوع: حضوری و آنلاین
 • مدرس: آقای مهندس وحیدمهدی نیا
 • مدت زمان آموزش: 12 ساعت
 • برنامه هفتگی

 • شنبه از 10:00 تا 14:00
 • یکشنبه از 10:00 تا 14:00