در حال اجرای درخواست ...

درباره ما

image image
درباره ما

مجموعه پیشرو زمان

شرکت پیشرو زمان بر اساس اهداف تدوین شده به دنبال توسعه و تعالی سازمانی شرکت ها و سازمان های عمومی و تخصصی و ارتقاء حرفه ای مدیران و کارشناسان بخش خصوصی و سازمان های عمومی است و این اهداف را با توجه به ابزارها و سیستم های آموزشی و مشاوره ای مختلف طراحی و اجرا نموده است. از سال 1380 این مرکز در حوزه تخصصی مشاوره های سازمانی فعال بوده و از سال 1390 بعنوان مرکز آموزشی صلاحیت دار تحت نظارت سازمان ملی استاندارد فعالیت داشته است و در طول سال های گذشته با همکاری سازمان ها و شرکت های مختلف صنعتی کشور مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت ، شرکت شهرک های صنعتی ایران در خصوص برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی فعالیت داشته است.مجموعه آموزشی و مدیریتی پیشرو زمان براساس الگوی آموزشی مساله محور طراحی شده است که در این راستا با بیش از 180 هزار نفر ساعت آموزش تخصصی در واحدهای صنعتی و سازمان های عمومی و دولتی را با موفقیت برگزار نموده است.

ارزیابی شایستگی مدیران

از سال 1398 این شرکت با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی کشور کانون ارزیابی شایستگی مدیران حرفه ای را سازماندهی نموده است و تلاش دارد بعنوان یک مرکز پیشرو در تحولات توسعه حرفه ای مدیران نقش موثری را ایفاء نماید. نگاه مجموعه به حوزه های فعالیتی منتخب بر اساس تمرکز روی ساختن آینده ، سازماندهی حرفه ای مدیران و نظام های مدیریتی حاضر و بهره گیری از تجربه های گذشته طراحی شده است.

دوره های آموزشی سیستم مدیریت کیفیت

 • هزینه های کیفیت
 • مدیریت دانش
 • روش تحقیق
 • تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها
 • ممیزی داخلی مدیریت یکپارچه ( IMS )
 • آشنایی با تکنیک های حل مساله

دوره های آموزشی در زمینه اوزان و مقیاس ها

 • کالیبراسیون فشاری ، دمایی(تئوری و عملی )
 • هفت ابزار کنترل کیفیت آماری و کاربرد آن در صنعت
 • کنترل میانی تجهیزات آزمایشگاهی
 • ارزیابی سیستم آزمایشگاه های آزمون وکالیبراسیون

دوره های آموزشی در زمینه خوراک و فراورده های کشاورزی

 • آشنایی با اصول GMP
 • آشنایی با روشهای تشخیص ارزیابی میزان احساسی طعم در مواد خوراکی مطابق با استاندارد ملی ISIRI
 • آشنایی با شکلات ، ویژگیها و روش های آزمون براساس استاندارد 608
 • محلول سازی در آزمایشگاه ( ویژه واحدهای صنایع غذایی )

همکاران مجموعه