در حال اجرای درخواست ...
درباره ما
مرکز آموزش پیشروزمان

شرکت پیشرو زمان بر اساس اهداف تدوین شده در راستای توسعه و تعالی سازمانی شرکت ها ، واحدهای صنعتی ، سازمان های دولتی و خصوصی همچنین ارتقاء حرفه ای شایستگی مدیران و کارشناسان سازمان ها قدمهای مهمی برداشته و این اهداف را با استفاده از ابزارهای مختلف ارزیابی و سیستم های آموزشی طراحی و اجرا نموده است. از سال 1380 این مرکز در زمینه مشاوره های تخصصی سازمانی فعالیت نموده و از سال 1390 بعنوان مرکز آموزش مورد تائید سازمان ملی استاندارد در زمینه های مختلف مدیریتی ، تعالی سازمانی ، سیستم های کیفیت ،آزمایشگاهی ، ایمنی و بهداشت شغلی ، فنی مهندسی و ... فعالیت داشته است که تا کنون با همکاری سازمان ها ی مختلف کشور مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ، شرکت شهرک های صنعتی استان ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان ملی استاندارد ایران سمینارهای متعدد علمی و تخصصی برگزار نموده است . شیوه برگزاری دوره های آموزشی مرکز آموزش پیشرو زمان براساس الگوی آموزش مساله محور طراحی شده است که در این روش ، آموزش بر اساس نیازها و مسائل شرکت ها و واحدهای صنعتی ارائه گردیده به نحوی که در پایان دوره علاوه بر آموزش عمومی و تخصصی کارشناسان و مدیران محترم شرکت ها ، بخشی از مسائل و مشکلات شرکت نیز بررسی و مرتفع میگردد . در واقع این سبک از آموزش در قالب مشاوره میباشد .از سال 1391 تاکنون مرکز آموزش پیشرو زمان با برگزاری بیش از 180 هزار نفر ساعت دوره های تخصصی و عمومی در واحدهای صنعتی و سازمان های دولتی گام مهمی در ارتقاء سطح توانمندی مدیران و کارشناسان ایفا نموده است.

image image
کانون ارزیابی شایستگی مدیران پیشروزمان

از سال 1398 این شرکت با اخذمجوزرسمی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان اولین مرکز ارزیابی شایستگی مدیران در شمال غرب کشور کانون ارزیابی شایستگی مدیران حرفه ای را سازماندهی نموده است و تلاش دارد بعنوان یک مرکز پیشرو در عرصه تحولات توسعه و سازماندهی حرفه ای مدیران و نظام های مدیریتی حاضر با بهره گیری از تجربیات مدیران موفق نقش موثری را ایفاء نماید.

جدیدترین دوره های آموزشی

تمام دوره ها
مهندس علیرضا مستور

ایمنی در شهر بازی

مهندس وحید مهدی نیا

مدیریت تحقیق و توسعه R&D

آقای مهندس عاقلوند

تولید و تفكر ناب

مهندس وحید مهدی نیا

استراتژیهای فروش و توسعه بازار

آقای مهندس عاقلوند

برنامه ریزی و كنترل تولید

آقای مهندس عاقلوند

مدیریت خرید و تداركات

آقای مهندس اسماعیلیان

یادگیری اثربخش در سازمانها

آقای مهندس نویدی

اكسل EXCEL ( پیشرفته )

آقای مهندس اسمعیلی

كنترل فرایند آماری (SPC)

آقای دكتر سعید همت زاده

مدیریت انبار و انبارداری نوین

آقای مهندس محمودی

ارزیابی خطرات شغلی JHA

خانم مهندس بنام فرد

تربیت مسئولین دفاتر مدیر عامل

مهندس وحید مهدی نیا

خلاقیت و نوآوری

آقای دكتر سعید همت زاده

هزینه های كیفیت (COQ)

آقای دكتر دیانت

ارگونومی

اخبار

همه

ارزیابی شایستگی مدیران

از سال 1398 این شرکت با اخذمجوزرسمی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان اولین مرکز ارزیابی شایستگی مدیران در شمال غرب کشور کانون ارزیابی شایستگی مدیران حرفه ای را سازماندهی نموده است و تلاش دارد بعنوان یک مرکز پیشرو در عرصه تحولات توسعه و سازماندهی حرفه ای مدیران و نظام های مدیریتی حاضر با بهره گیری از تجربیات مدیران موفق نقش موثری را ایفاء نماید.

ثبت نام
image
image

دعوت به همکاری

از کلیه اساتید ، متخصصان و کارشناسان محترم که علاقه مند به همکاری در زمینه تدریس ، مشاوره ، ارزیابی و توسعه مدیران میباشند دعوت میگردد تا با تکمیل فرم مربوطه درخواست همکاری خود را اعلام نمایند.

تکمیل فرم

همکاران مجموعه