در حال اجرای درخواست ...
درباره ما
مرکز آموزش پیشروزمان

شرکت پیشرو زمان بر اساس اهداف تدوین شده در راستای توسعه و تعالی سازمانی شرکت ها ، واحدهای صنعتی ، سازمان های دولتی و خصوصی همچنین ارتقاء حرفه ای شایستگی مدیران و کارشناسان سازمان ها قدمهای مهمی برداشته و این اهداف را با استفاده از ابزارهای مختلف ارزیابی و سیستم های آموزشی طراحی و اجرا نموده است. از سال 1380 این مرکز در زمینه مشاوره های تخصصی سازمانی فعالیت نموده و از سال 1390 بعنوان مرکز آموزش مورد تائید سازمان ملی استاندارد در زمینه های مختلف مدیریتی ، تعالی سازمانی ، سیستم های کیفیت ،آزمایشگاهی ، ایمنی و بهداشت شغلی ، فنی مهندسی و ... فعالیت داشته است که تا کنون با همکاری سازمان ها ی مختلف کشور مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ، شرکت شهرک های صنعتی استان ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان ملی استاندارد ایران سمینارهای متعدد علمی و تخصصی برگزار نموده است . شیوه برگزاری دوره های آموزشی مرکز آموزش پیشرو زمان براساس الگوی آموزش مساله محور طراحی شده است که در این روش ، آموزش بر اساس نیازها و مسائل شرکت ها و واحدهای صنعتی ارائه گردیده به نحوی که در پایان دوره علاوه بر آموزش عمومی و تخصصی کارشناسان و مدیران محترم شرکت ها ، بخشی از مسائل و مشکلات شرکت نیز بررسی و مرتفع میگردد . در واقع این سبک از آموزش در قالب مشاوره میباشد .از سال 1391 تاکنون مرکز آموزش پیشرو زمان با برگزاری بیش از 180 هزار نفر ساعت دوره های تخصصی و عمومی در واحدهای صنعتی و سازمان های دولتی گام مهمی در ارتقاء سطح توانمندی مدیران و کارشناسان ایفا نموده است.

image image
کانون ارزیابی شایستگی مدیران پیشروزمان

از سال 1398 این شرکت با اخذمجوزرسمی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان اولین مرکز ارزیابی شایستگی مدیران در شمال غرب کشور کانون ارزیابی شایستگی مدیران حرفه ای را سازماندهی نموده است و تلاش دارد بعنوان یک مرکز پیشرو در عرصه تحولات توسعه و سازماندهی حرفه ای مدیران و نظام های مدیریتی حاضر با بهره گیری از تجربیات مدیران موفق نقش موثری را ایفاء نماید.

جدیدترین دوره های آموزشی

تمام دوره ها
مهندس وحید مهدی نیا

مدیریت تحقیق و توسعه R&D

آقای مهندس عاقلوند

تولید و تفكر ناب

مهندس وحید مهدی نیا

استراتژیهای فروش و توسعه بازار

آقای مهندس عاقلوند

برنامه ریزی و كنترل تولید

آقای مهندس عاقلوند

مدیریت خرید و تداركات

آقای مهندس اسماعیلیان

یادگیری اثربخش در سازمانها

آقای مهندس نویدی

اكسل EXCEL ( پیشرفته )

آقای مهندس اسمعیلی

كنترل فرایند آماری (SPC)

آقای دكتر سعید همت زاده

مدیریت انبار و انبارداری نوین

آقای مهندس محمودی

ارزیابی خطرات شغلی JHA

خانم مهندس بنام فرد

تربیت مسئولین دفاتر مدیر عامل

مهندس وحید مهدی نیا

خلاقیت و نوآوری

آقای دكتر سعید همت زاده

هزینه های كیفیت (COQ)

آقای دكتر دیانت

ارگونومی

اخبار

همه

ارزیابی شایستگی مدیران

از سال 1398 این شرکت با اخذمجوزرسمی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان اولین مرکز ارزیابی شایستگی مدیران در شمال غرب کشور کانون ارزیابی شایستگی مدیران حرفه ای را سازماندهی نموده است و تلاش دارد بعنوان یک مرکز پیشرو در عرصه تحولات توسعه و سازماندهی حرفه ای مدیران و نظام های مدیریتی حاضر با بهره گیری از تجربیات مدیران موفق نقش موثری را ایفاء نماید.

ثبت نام
image
image

دعوت به همکاری

از کلیه اساتید ، متخصصان و کارشناسان محترم که علاقه مند به همکاری در زمینه تدریس ، مشاوره ، ارزیابی و توسعه مدیران میباشند دعوت میگردد تا با تکمیل فرم مربوطه درخواست همکاری خود را اعلام نمایند.

تکمیل فرم

همکاران مجموعه