در حال اجرای درخواست ...

تقویم آموزشی

ردیف نام دوره نوع دوره مدرس تاریخ برگزاری
1 تفكر خلاق (شناسایی فرصت های نوآوری در واحدهای صنعتی ) حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا دوشنبه 27 شهریور 1402
2 آشنایی با مبانی و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001( دوره امتیازدار استاندارد) حضوری و آنلاین آقای - مهندس فیروزی سه شنبه 31 مرداد 1402
3 تكنیك ها و روش های ارتقاء واندازه گیری بهره وری ( امتیازدار اداره كل استاندارد) حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا چهارشنبه 25 مرداد 1402
4 مدیریت تحقیق و توسعه R&D مجازی آقای مهندس وحید مهدی نیا چهارشنبه 28 تیر 1402
5 آشنایی با تكنیك های حل مساله - دوره امتیازدار استاندارد حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا چهارشنبه 31 خرداد 1402
6 سیستم مدیریت كیفیت جامع TQM - دوره امتیازدار استاندارد حضوری و آنلاین آقای مهندس عاقلوند پنجشنبه 25 خرداد 1402
7 آشنایی با انتخاب وكاربردتجهیزات حفاظت فردی (PPE) - دوره امتیازدار استاندارد حضوری و آنلاین آقای - مهندس فیروزی چهارشنبه 24 خرداد 1402
8 تجاری سازی محصولات دانش بنیان ( مزیت ها و فرایندها ) حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا یکشنبه 13 آذر 1401
9 تولید و تفكر ناب حضوری و آنلاین آقای مهندس عاقلوند پنجشنبه 3 آذر 1401
10 استراتژیهای فروش و توسعه بازار حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا یکشنبه 22 آبان 1401
11 برنامه ریزی و كنترل تولید حضوری و آنلاین آقای مهندس عاقلوند یکشنبه 15 آبان 1401
12 مدیریت زمان حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا دوشنبه 25 مهر 1401
13 مدیریت زمان حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا دوشنبه 25 مهر 1401
14 آشنایی با روش های مذاكرات گروهی و اجتماعی همگام با اهداف بازآفرینی شهری حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا سه شنبه 8 شهریور 1401
15 مدیریت خرید و تداركات حضوری و آنلاین آقای مهندس عاقلوند چهارشنبه 29 تیر 1401
16 اكسل EXCEL ( پیشرفته ) حضوری و آنلاین آقای مهندس نویدی چهارشنبه 22 تیر 1401
17 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (PM) حضوری و آنلاین آقای مهندس عاقلوند سه شنبه 14 تیر 1401
18 آشنایی با مدیریت ثبت و بایگانی اسناد و مدارك و سطوح ارتباطات در مكاتبات اداری حضوری و آنلاین خانم مهندس بنام فرد یکشنبه 12 تیر 1401
19 تست درگاه حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا دوشنبه 1 فروردین 1401
20 آشنایی با قوانین مالیاتی ( مالیات بر ارزش افزوده ، معافیت مالیاتی ، مالیات بر عملكرد ، مالیات حقوق د حضوری و آنلاین آقای دكتر خالقی یکشنبه 1 اسفند 1400
21 یادگیری اثربخش در سازمانها حضوری و آنلاین آقای مهندس اسماعیلیان چهارشنبه 27 بهمن 1400
22 مالیات بر ارزش افزوده ، قانون مالیاتهای مستقیم ، معافیت های مالیاتی، مالیات بر حقوق و عملكرد حضوری و آنلاین آقای دكتر خالقی سه شنبه 26 بهمن 1400
23 عارضه یابی سازمانی در واحدهای صنعتی حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا شنبه 23 بهمن 1400
24 كنترل فرایند آماری (SPC) حضوری و آنلاین آقای مهندس اسمعیلی پنجشنبه 21 بهمن 1400
25 دوره جامع نرم افزار اكسل (كاربردی) حضوری و آنلاین آقای مهندس نویدی سه شنبه 19 بهمن 1400
26 مدیریت تولید و كاهش ضایعات درواحدهای صنعتی حضوری و آنلاین آقای دكتر بداقی دوشنبه 18 بهمن 1400
27 سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS حضوری و آنلاین آقای مهندس محمودی دوشنبه 18 بهمن 1400
28 بازاریابی تلفنی در واحدهای صنعتی حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا دوشنبه 18 بهمن 1400
29 بازاریابی صادراتی ، تحقیق بازار صادراتی و تنظیم اسناد تجاری حضوری و آنلاین آقای مهندس سوری شنبه 16 بهمن 1400
30 مدیریت انبار و انبارداری نوین حضوری و آنلاین آقای دكتر سعید همت زاده شنبه 2 بهمن 1400
31 دوره آموزشی تائید نوع آلایندگی و ارزیابی تطابق تولید (تولیدات داخلی) - برای موتورسیكلت مجازی آقای دكتر علیرضا عبدی شنبه 2 بهمن 1400
32 دوره آموزشی تائید نوع آلایندگی و ارزیابی تطابق تولید (تولیدات داخلی) - برای خودروهای سنگین مجازی آقای دكتر علیرضا عبدی پنجشنبه 30 دی 1400
33 پدافند غیر عامل در حوزه سایبری (امنیت اطلاعات واحدهای صنعتی) حضوری و آنلاین اقای مهندس انصاری چهارشنبه 29 دی 1400
34 تائید نوع آلایندگی و ارزیابی تطابق تولید (تولیدات داخلی) - برای خودروهای سبك مجازی آقای دكتر علیرضا عبدی سه شنبه 28 دی 1400
35 آشنایی با موتورهای احتراق داخلی و آلایندگی آنها مجازی آقای دكتر علیرضا عبدی دوشنبه 27 دی 1400
36 تربیت مسئولین دفاتر مدیر عامل حضوری و آنلاین خانم مهندس بنام فرد دوشنبه 27 دی 1400
37 اصول و مبانی نظام آراستگی(5S) حضوری و آنلاین آقای دكتر بداقی دوشنبه 27 دی 1400
38 ارزیابی خطرات شغلی JHA حضوری و آنلاین آقای مهندس محمودی سه شنبه 21 دی 1400
39 تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری(MSA) (دوره امتیازدار استاندارد) حضوری و آنلاین آقای مهندس اسمعیلی دوشنبه 20 دی 1400
40 امور گمركی و ترخیص كالا ( براساس قوانین جدید گمركی ) حضوری و آنلاین آقای مهندس مناف زاده یکشنبه 19 دی 1400
41 مهارتهای فروش و بازاریابی حرفه ای حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا دوشنبه 13 دی 1400
42 اصول سرپرستی و مدیریت بهره وری در واحدهای صنعتی حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا دوشنبه 6 دی 1400
43 مدیریت كیفیت–رضایت مشتری – راهنمایی هایی برای پایش وسنجش براساس ISIRI10004(دوره امتیازدار استاندارد) حضوری و آنلاین استاد عظیمی یکشنبه 5 دی 1400
44 خلاقیت و نوآوری حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا دوشنبه 22 آذر 1400
45 سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی – راهنمای كاربرد استاندارد ISO 22000 براساس ISIRI 14123 حضوری و آنلاین آقای مهندس ستاری دوشنبه 15 آذر 1400
46 تكنیك ها و روش های ارتقا و اندازه گیری بهره وری حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا یکشنبه 7 آذر 1400
47 تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری (مقدماتی) مجازی آقای مهندس عمرانی خواه یکشنبه 30 آبان 1400
48 روشهای تشخیص ارزیابی میزان احساسی طعم در مواد خوراكی مطابق با استاندارد ملی 2442ISIRI حضوری و آنلاین آقای دكتر كاكوئی پنجشنبه 27 آبان 1400
49 آشنایی با مبانی ، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001) حضوری و آنلاین آقای مهندس مصطفی طوسی یکشنبه 13 تیر 1400
50 نظام آراستگی محیط كار 5S (گروه 2) حضوری و آنلاین آقای دكتر یوسف عطاری سه شنبه 26 اسفند 1399
51 بازآفرینی اقتصاد محله حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا دوشنبه 25 اسفند 1399
52 ارگونومی مجازی آقای دكتر دیانت چهارشنبه 20 اسفند 1399
53 نظام آراستگی محیط 5S (گروه 1 ) حضوری و آنلاین آقای دكتر یوسف عطاری چهارشنبه 20 اسفند 1399
54 تشریح الزامات ومستندسازی برای احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و كالیبراسیون براساس ISO17025:2017 حضوری و آنلاین آقای مهندس كاظمی دوشنبه 18 اسفند 1399
55 هزینه های كیفیت (COQ) حضوری و آنلاین آقای دكتر سعید همت زاده چهارشنبه 13 اسفند 1399
56 آشنایی با نحوه و روش تهیه مستندات سیستم مدیریت كیفیت براساس استاندارد ISIRI 10013 حضوری و آنلاین آقای مهندس امیر عظیمی سه شنبه 12 اسفند 1399
57 مدیریت تحقیق و توسعه تكمیلی(پیشرفته) حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا یکشنبه 7 دی 1399
58 ممیزی داخلی سیستم مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد 2015 :ISO9001 حضوری و آنلاین آقای مهندس امیر عظیمی یکشنبه 25 آبان 1399
59 رفتارسازمانی حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا یکشنبه 19 مرداد 1399