در حال اجرای درخواست ...

تقویم آموزشی

ردیف نام دوره نوع دوره مدرس تاریخ برگزاری
1 مدیریت تحقیق و توسعه R&D (مقدماتی و پیشرفته) حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا سه شنبه 12 مرداد 1400
2 آشنایی با مبانی ، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001) حضوری و آنلاین آقای مهندس مصطفی طوسی یکشنبه 13 تیر 1400
3 گزارش نویسی 4 مجازی آقای دكتر بداقی جمعه 28 خرداد 1400
4 مدیریت زمان مجازی آقای دكتر بداقی چهارشنبه 26 خرداد 1400
5 گزارش نویسی1 مجازی آقای دكتر بداقی چهارشنبه 26 خرداد 1400
6 گزارش نویسی 5 مجازی آقای دكتر بداقی چهارشنبه 26 خرداد 1400
7 تفكر سیستمی مجازی آقای دكتر بداقی دوشنبه 24 خرداد 1400
8 گزارش نویسی 2 مجازی آقای دكتر بداقی دوشنبه 24 خرداد 1400
9 گزارش نویسی3 مجازی آقای دكتر بداقی یکشنبه 23 خرداد 1400
10 مدیریت زمان 2 مجازی آقای دكتر بداقی یکشنبه 23 خرداد 1400
11 نظام آراستگی محیط كار 5S (گروه 2) حضوری و آنلاین آقای دكتر یوسف عطاری سه شنبه 26 اسفند 1399
12 بازآفرینی اقتصاد محله حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا دوشنبه 25 اسفند 1399
13 ارگونومی مجازی آقای دكتر دیانت چهارشنبه 20 اسفند 1399
14 نظام آراستگی محیط 5S (گروه 1 ) حضوری و آنلاین آقای دكتر یوسف عطاری چهارشنبه 20 اسفند 1399
15 تشریح الزامات ومستندسازی برای احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و كالیبراسیون براساس ISO17025:2017 حضوری و آنلاین آقای مهندس كاظمی دوشنبه 18 اسفند 1399
16 هزینه های كیفیت (COQ) حضوری و آنلاین آقای دكتر سعید همت زاده چهارشنبه 13 اسفند 1399
17 آشنایی با نحوه و روش تهیه مستندات سیستم مدیریت كیفیت براساس استاندارد ISIRI 10013 حضوری و آنلاین آقای مهندس امیر عظیمی سه شنبه 12 اسفند 1399
18 مدیریت تحقیق و توسعه تكمیلی(پیشرفته) حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا یکشنبه 7 دی 1399
19 ممیزی داخلی سیستم مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد 2015 :ISO9001 حضوری و آنلاین آقای مهندس امیر عظیمی یکشنبه 25 آبان 1399
20 رفتارسازمانی حضوری و آنلاین آقای مهندس وحید مهدی نیا یکشنبه 19 مرداد 1399