در حال اجرای درخواست ...

اخبار

image

دوره آموزشی مدیریت تحقیق و توسعه مقدماتی

دوره های آموزشی مدیریت تحقیق و توسعه ( مقدماتی ) بااخذ گواهی وزارت صنعت معدن در جهت تاسیس واحد تحقیق و توسعه در واحد صنعتی و مدیریت تحقیق و توسعه ( پیشرفته ) با اخذ گواهی وزارت صنعت ، معدن و تجارت درجهت تبدیل گواهی واحد تحقیق و توسعه به پروانه تحقیق و توسعه به صورت آنلاین  برگزار میگردد.