در حال اجرای درخواست ...

اخبار

image

دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000


با ارائه گواهینامه معتبر کددار از اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی   جهت تمدید پروانه استاندارد واحدهای صنعتی و مدیران کنترل کیفی