در حال اجرای درخواست ...

اخبار

image

دوره های آموزشی آنلاین جهت تمدیدپروانه مدیران كنترل كیفی

دوره های آنلاین مرکز آموزش پیشروزمان ویژه مدیران کنترل کیفی جهت تمدید پروانه کنترل کیفی با امکان ذخیره سازی و مشاهده دوره به صورت آفلاین پس از برگزاری دوره ، ذخیره شده به صورت اتوماتیک در پنل کاربری هر شرکت کننده و قابلیت دسترسی به گواهینامه الکترونیکی مورد تائید سازمان ملی استاندارد ایران برگزار میگردد.