در حال اجرای درخواست ...

اخبار

image

سیستم مدیریت آزمایشگاهی ISO17025:2017

این دوره جهت اخذ تاییدیه ایزو 17025 آزمایشگاههای همکار همچنین تمدید پروانه مدیران کنترل کیفی الزامی میباشد