در حال اجرای درخواست ...

مدیریت تحقیق و توسعه R&D

مدیریت تحقیق و توسعه R&D

2,500,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

 • استقرار و سازماندهی فعالیت های R&D در واحدهای صنعتی و معدنی
 • برنامه ریزی راهبردی و نقش تفكر استراتژیك در فعالیت تحقیق و توسعه
 • اهداف R&D و ایجاد شرایط مناسب برای ارتقاء خلاقیت و نوآوری
 • مطالعات امكان سنجی و اولویت بندی طرحهای تحقیقاتی
 • ویژگی های مدیران و پرسنل واحدهای تحقیق و توسعه
 • نقش واحدهای تحقیق و توسعه در ارتقاء بهره وری
 • توسعه محصول جدید و تجاری سازی ایده ها
 • برنامه ‏ریزی و كنترل پروژه های تحقیقاتی
 • فرآیند خلاقیت و نوآوری
 • تغییر و تحقیق و توسعه
 • گروه: مدیریتی
 • نوع: مجازی
 • مدرس: مهندس وحیدمهدی نیا
 • مدت زمان آموزش: 32 ساعت
 • برنامه هفتگی

 • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است