در حال اجرای درخواست ...

مدیریت تحقیق و توسعه تكمیلی(پیشرفته)

مدیریت تحقیق و توسعه تكمیلی(پیشرفته)

480,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

 • مدل سازی حل مساله تحقیق و توسعه
 • تكنیك های حل مسایل تحقیق و توسعه
 • مدل سازی حل مساله و انواع مدل ها
 • حل تعارض در موضوعات تحقیق و توسعه
 • عارضه یابی در تحقیق و توسعه
 • گزارش دهی پروژه های تحقیق و توسعه

توضیحات

این دوره جهت اخذ پروانه تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی الزامی میباشد.برگزارشد

 • گروه: مدیریتی
 • نوع: حضوری و آنلاین
 • مدرس: آقای مهندس وحیدمهدی نیا
 • مدت زمان آموزش: 42 ساعت ساعت
 • برنامه هفتگی

 • یکشنبه از 12:00 تا 14:00
 • سه شنبه از 12:00 تا 14:00