در حال اجرای درخواست ...

تشریح الزامات ومستندسازی برای احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و كالیبراسیون براساس ISO17025:2017

تشریح الزامات ومستندسازی برای احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و كالیبراسیون براساس ISO17025:2017

250,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

 • تشریح و مستندسازی الزامات فنی ، ساختاری ،مدیریتی و فرایندی در ویرایش جدید استاندارد 17025:2017
 • تشریح كامل ارزیابی ریسك در ویرایش جدید استانداردISO 17025:2017
 • كاربرد مینی تب و اكسل در كنترل میان دوره ای آزمایشگاههای آزمون و كالیبراسیون

توضیحات

برگزار شد

 • گروه: سیستم مدیریت آزمایشگاهی
 • نوع: حضوری و آنلاین
 • مدرس: آقای مهندسكاظمی
 • مدت زمان آموزش: 16 ساعت ساعت
 • برنامه هفتگی

 • دوشنبه از 10:00 تا 14:00
 • سه شنبه از 14:00 تا 18:00
 • شنبه از 14:00 تا 18:00
 • یکشنبه از 10:00 تا 14:00