در حال اجرای درخواست ...

بازآفرینی اقتصاد محله

بازآفرینی اقتصاد محله

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

 • ارزیابی بازار و شناسایی ظرفیت های كسب و كار محلات
 • سازماندهی و توسعه مهارت های كسب و كار محلات
 • شناسایی پتانسیل های محلات جهت ایجاد ظرفیت های سود آوری
 • شبكه سازی و ایجاد تیم های كسب و كار محلات
 • پایدارسازی و ایجاد مزیت های رقابتی
 • برندسازی و توسعه ظرفیت های تجاری و حرفه ای در محلات
 • طراحی محصول و بازاریابی خدمات و صنایع دستی محلات

توضیحات

شركت بازآفرینی شهری ایران واداره كل راه و شهرسازی استان با همكاری شركت پیشروزمان برگزار مینماید

 • گروه: مدیریتی
 • نوع: حضوری و آنلاین
 • مدرس: آقای مهندس وحیدمهدی نیا
 • مدت زمان آموزش: 6 ساعت
 • برنامه هفتگی

 • دوشنبه از 10:00 تا 12:00
 • سه شنبه از 10:00 تا 12:00
 • چهارشنبه از 10:00 تا 12:00