در حال اجرای درخواست ...

نظام آراستگی محیط 5S (گروه 1 )

نظام آراستگی محیط 5S (گروه 1 )

150,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

دوره كددار ویژه شركت هافمن واحدنمونه كیفی، شركت برای عموم آزادمیباشد

  • گروه: مدیریتی
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: آقای دكتر یوسفعطاری
  • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است