در حال اجرای درخواست ...

نظام آراستگی محیط كار 5S (گروه 2)

نظام آراستگی محیط كار 5S (گروه 2)

150,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

این دوره ویژه شركت هافمن جهت شركت درواحدنمونه كیفی برگزار میگردد.شركت برای مدیران كیفی آزاد میباشد

  • گروه: مدیریتی
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: آقای دكتر یوسفعطاری
  • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است