در حال اجرای درخواست ...

آشنایی با مبانی ، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001)

آشنایی با مبانی ، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001)

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است
  • گروه: سیستم های مدیریت كیفیت
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: آقای مهندس مصطفیطوسی
  • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است