در حال اجرای درخواست ...

تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری (مقدماتی)

تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری (مقدماتی)

340,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

 • آشنایی كلی با عدم قطعیت و انواع رویكردها در محاسبات عدم قطعیت
 • تشریح نحوه محاسبات عدم قطعیت برای آزمایشگاههای شیمیایی وپلیمر ، مكانیك و فلزشناسی ، بسته بندی ، غذ
 • اصول و بندهای مطرح در مورد عدم قطعیت در استاندارد ISO 17025:2017و نحوه تدوین مستندات و جاری سازی
 • كاربرد تضمین كیفیت (كنترل كیفیت داخلی و خارجی) در عملكرد آزمایشگاهی
 • تخمین و محاسبه عدم قطعیت و اصول برنامه

توضیحات

این دوره جز دوره های كددار جهت تمدید پروانه مدیران و مسئولین كنترل كیفی نیز میباشد

 • گروه: آزمایشگاهی
 • نوع: مجازی
 • مدرس: آقای مهندسعمرانی خواه
 • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
 • برنامه هفتگی

 • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است