در حال اجرای درخواست ...

تكنیك ها و روش های ارتقا و اندازه گیری بهره وری

تكنیك ها و روش های ارتقا و اندازه گیری بهره وری

180,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

 • بررسی مفاهیم و اصول بهره وری
 • الگوهای مدیریت منابع انسانی
 • نقش و كاركرد منابع انسانی
 • بررسی شاخص های بهره وری نیروی انسانی
 • تهیه و تدوین شاخص های بهره وری

توضیحات

با ارائه گواهینامه معتبر كددار از اداره كل استاندارد باحمایت مالی شركت شهركهای صنعتی استان

 • گروه: مدیریتی
 • نوع: حضوری و آنلاین
 • مدرس: مهندس وحیدمهدی نیا
 • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
 • برنامه هفتگی

 • یکشنبه از 16:00 تا 18:00
 • دوشنبه از 14:00 تا 18:00
 • شنبه از 14:00 تا 18:00
 • دوشنبه از 14:00 تا 18:00