در حال اجرای درخواست ...

مهارتهای فروش و بازاریابی حرفه ای

مهارتهای فروش و بازاریابی حرفه ای

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

رایگان برای شركتهای مستقر درشهرك های صنعتی یا كمتر از 150 نفر پرسنل با حمایت شركت شهركهای صنعتی

  • گروه: بازاریابی و فروش
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: مهندس وحیدمهدی نیا
  • مدت زمان آموزش: 24 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است