در حال اجرای درخواست ...

امور گمركی و ترخیص كالا ( براساس قوانین جدید گمركی )

امور گمركی و ترخیص كالا ( براساس قوانین جدید گمركی )

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

رایگان برای شركتهای مستقر درشهرك های صنعتی یا كمتر از 150 نفر پرسنل با حمایت شركت شهركهای صنعتی

  • گروه: مالی و بازرگانی
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: آقای مهندسمناف زاده
  • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است