در حال اجرای درخواست ...

مدیریت كیفیت–رضایت مشتری – راهنمایی هایی برای پایش وسنجش براساس ISIRI10004(دوره امتیازدار استاندارد)

مدیریت كیفیت–رضایت مشتری – راهنمایی هایی برای پایش وسنجش براساس ISIRI10004(دوره امتیازدار استاندارد)

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

با ارائه گواهینامه معتبر كددار از اداره كل استاندارد باحمایت مالی شركت شهركهای صنعتی استان

  • گروه: سیستم های مدیریت كیفیت
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: استادعظیمی
  • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است