در حال اجرای درخواست ...

مدیریت انبار و انبارداری نوین

مدیریت انبار و انبارداری نوین

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

ویژه كارشناسان واحدهای مالی ، بازرگانی ، انبار و ... با حمایت مالی شركت شهركهای صنعتی

  • گروه: انبارداری
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: آقای دكتر سعیدهمت زاده
  • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است