در حال اجرای درخواست ...

ارزیابی خطرات شغلی JHA

ارزیابی خطرات شغلی JHA

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

رایگان برای شركتهای مستقر درشهرك های صنعتی یا كمتر از 150 نفر پرسنل با حمایت شركت شهركهای صنعتی

  • گروه: ایمنی و بهداشت شغلی
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: آقای مهندسمحمودی
  • مدت زمان آموزش: 8 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • سه شنبه از 11:00 تا 13:00
  • چهارشنبه از 11:00 تا 13:00