در حال اجرای درخواست ...

اصول و مبانی نظام آراستگی(5S)

اصول و مبانی نظام آراستگی(5S)

350,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

این دوره جز دوره های تمدید پروانه مدیران كنترل كیفی در دو گروه 1و2میباشد

 • گروه: مدیریتی
 • نوع: حضوری و آنلاین
 • مدرس: آقای دكتربداقی
 • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
 • برنامه هفتگی

 • دوشنبه از 09:00 تا 13:00
 • دوشنبه از 14:00 تا 18:00
 • سه شنبه از 09:00 تا 13:00
 • سه شنبه از 14:00 تا 18:00
 • چهارشنبه از 09:00 تا 13:00
 • چهارشنبه از 14:00 تا 18:00
 • پنجشنبه از 09:00 تا 13:00
 • پنجشنبه از 14:00 تا 18:00