در حال اجرای درخواست ...

بازاریابی صادراتی ، تحقیق بازار صادراتی و تنظیم اسناد تجاری

بازاریابی صادراتی ، تحقیق بازار صادراتی و تنظیم اسناد تجاری

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

این دوره با سوبسید و حمایت مالی شركت شهركهای صنعتی برگزار میگردد. ازساعت14/30 الی 16/30

  • گروه: مالی و بازرگانی
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: آقای مهندسسوری
  • مدت زمان آموزش: 6 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است