در حال اجرای درخواست ...

مالیات بر ارزش افزوده ، قانون مالیاتهای مستقیم ، معافیت های مالیاتی، مالیات بر حقوق و عملكرد

مالیات بر ارزش افزوده ، قانون مالیاتهای مستقیم ، معافیت های مالیاتی، مالیات بر حقوق و عملكرد

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

این دوره با سوبسید و حمایت مالی شركت شهركهای صنعتی برگزار میگردد .

  • گروه: مالی و بازرگانی
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: آقای دكترخالقی
  • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است