در حال اجرای درخواست ...

مدیریت تولید و كاهش ضایعات درواحدهای صنعتی

مدیریت تولید و كاهش ضایعات درواحدهای صنعتی

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

این دوره با سوبسید و حمایت مالی شركت شهركهای صنعتی برگزار میگردد. 18،19،23 بهمن ازساعت 14 الی 18

  • گروه: مدیریتی
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: آقای دكتربداقی
  • مدت زمان آموزش: 12 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است