در حال اجرای درخواست ...

دوره جامع نرم افزار اكسل (كاربردی)

دوره جامع نرم افزار اكسل (كاربردی)

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

این دوره با سوبسید و حمایت مالی شركت شهركهای صنعتی برگزار میشود. 19،24،25 بهمن ازساعت14الی16

  • گروه: فنی مهندسی
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: آقای مهندسنویدی
  • مدت زمان آموزش: 12 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است