در حال اجرای درخواست ...

یادگیری اثربخش در سازمانها

یادگیری اثربخش در سازمانها

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

ویژه كارشناسان آموزش

  • گروه: مدیریتی
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: آقای مهندساسماعیلیان
  • مدت زمان آموزش: 8 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است