در حال اجرای درخواست ...

كنترل فرایند آماری (SPC)

كنترل فرایند آماری (SPC)

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

1400/11/21، 1400/11/28،1400/12/12،1400/12/05

  • گروه: فنی مهندسی
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: آقای مهندساسمعیلی
  • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است