در حال اجرای درخواست ...

آشنایی با مدیریت ثبت و بایگانی اسناد و مدارك و سطوح ارتباطات در مكاتبات اداری

آشنایی با مدیریت ثبت و بایگانی اسناد و مدارك و سطوح ارتباطات در مكاتبات اداری

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

این دوره با همكاری و حمایت مالی شركت شهركهای صنعتی برگزار میگردد

  • گروه: سیستم های اداری
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: خانم مهندسبنام فرد
  • مدت زمان آموزش: 8 ساعت ساعت
  • برنامه هفتگی

  • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است