در حال اجرای درخواست ...

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (PM)

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (PM)

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

این دوره با همكاری و حمایت مالی شركت شهركهای صنعتی برگزار میگردد.

  • گروه: فنی مهندسی
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: آقای مهندسعاقلوند
  • مدت زمان آموزش: 8 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است