در حال اجرای درخواست ...

سیستم مدیریت كیفیت جامع TQM - دوره امتیازدار استاندارد

سیستم مدیریت كیفیت جامع TQM - دوره امتیازدار استاندارد

980,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

 • اجزا مدیریت كیفیت و ابزارهای لازم برای بكارگیری مدیریت فراگیر
 • نقش مدیران ارشد در مدیریت كیفیت جامع
 • مراحل اجرایی مدیریت كیفیت جامع
 • روش های ارتقا فرایند PDCA -FOCUS
 • ارتقای فرایند و ارتباط آن با TQM و برنامه ریزی استراتژیك و تغییر ساختار

توضیحات

این دوره جز دوره های كددار جهت تمدید پروانه استاندارد واحدهای صنعتی و مسئولین كنترل كیفی نیز میباشد

 • گروه: سیستم های مدیریت كیفیت
 • نوع: حضوری و آنلاین
 • مدرس: آقای مهندسعاقلوند
 • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
 • برنامه هفتگی

 • پنجشنبه از 08:30 تا 15:30
 • سه شنبه از 08:30 تا 16:30