در حال اجرای درخواست ...

آشنایی با تكنیك های حل مساله - دوره امتیازدار استاندارد

آشنایی با تكنیك های حل مساله - دوره امتیازدار استاندارد

980,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

 • آشنایی با تكنیك های حل مساله در واحدهای صنعتی
 • الگوهای حل مساله در كارخانه
 • تكنیك های حل مساله در مدیریت كارخانه
 • حل مساله فردی و گروهی
 • مدیریت زمان در حل مساله
 • سبك های حل مساله در كارخانه

توضیحات

این دوره جز دوره های كددار جهت تمدید پروانه استاندارد واحدهای صنعتی و مسئولین كنترل كیفی نیز میباشد

 • گروه: مدیریتی
 • نوع: حضوری و آنلاین
 • مدرس: مهندس وحیدمهدی نیا
 • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
 • برنامه هفتگی

 • چهارشنبه از 08:30 تا 16:30
 • سه شنبه از 08:30 تا 16:30