در حال اجرای درخواست ...

تكنیك ها و روش های ارتقاء واندازه گیری بهره وری ( امتیازدار اداره كل استاندارد)

تكنیك ها و روش های ارتقاء واندازه گیری بهره وری ( امتیازدار اداره كل استاندارد)

980,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

 •  بررسی مفاهیم و اصول بهره وری
 •  الگوهای مدیریت منابع انسانی
 •  نقش و كاركرد منابع انسانی
 •  بررسی شاخص های بهره وری نیروی انسانی
 •  تهیه و تدوین شاخص های بهره وری

توضیحات

این دوره جزء دوره های اداره كل استاندارد جهت تمدید پروانه مدیران و مسئولین كنترل كیفی نیز میباشد.

 • گروه: مدیریتی
 • نوع: حضوری و آنلاین
 • مدرس: آقای مهندس وحیدمهدی نیا
 • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
 • برنامه هفتگی

 • چهارشنبه از 08:30 تا 15:30
 • شنبه از 08:30 تا 15:30