در حال اجرای درخواست ...

آشنایی با مبانی و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001( دوره امتیازدار استاندارد)

آشنایی با مبانی و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001( دوره امتیازدار استاندارد)

980,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

 • تعاریف ، اصطلاحات و مفاهیم استاندارد OHSAS 18001:2007
 • مبانی و الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • ممیزی و مستند سازی سیستم
 • آشنایی با بندهای جدید و تغییرات ایجاد شده از ایجاد سیستم مدیریت یكپارچه و بندهای مختص به سی
 • بیان مراحل انتقال و گذر از OHSAS18001 به استاندارد جدید ISO 45001

توضیحات

این دوره جز دوره های استاندارد جهت تمدید پروانه مدیران و مسئولین كنترل كیفی نیز میباشد

 • گروه: ایمنی و بهداشت شغلی
 • نوع: حضوری و آنلاین
 • مدرس: آقای -مهندس فیروزی
 • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
 • برنامه هفتگی

 • سه شنبه از 08:30 تا 15:30
 • چهارشنبه از 08:30 تا 15:30