در حال اجرای درخواست ...

تفكر خلاق (شناسایی فرصت های نوآوری در واحدهای صنعتی )

تفكر خلاق (شناسایی فرصت های نوآوری در واحدهای صنعتی )

980,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

 • كلیات تفكر خلاق و عامل های موثر در بروز خلاقیت
 • مراحل تفكر خلاق و چگونگی پرورش و تقویت قدرت تفكر خلاق
 • روش های رفتاری و عملی برای تقویت قدرت خلاقیت و راهكارهای دستیابی به خلاقیت
 • عوامل تشدید كننده خلاقیت و نوآوری و روش های ایجاد تفكر خلاق و راه های توسعه خلاقیت
 • فرایند حل مساله خلاق و پیاده سازی تفكر خلاق در سازمان
 • عوامل محیطی موثر در اجرای تفكر خلاق
 • نقش مدیران در پرورش خلاقیت و نوآوری

توضیحات

این دوره جزء دوره های تمدید پروانه مدیران و مسئولین كنترل كیفی استاندارد نیز میباشد

 • گروه: مدیریتی
 • نوع: حضوری و آنلاین
 • مدرس: مهندس وحیدمهدی نیا
 • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
 • برنامه هفتگی

 • دوشنبه از 08:30 تا 15:30
 • سه شنبه از 08:30 تا 15:30