در حال اجرای درخواست ...

اصول سرپرستی و مدیریت بهره وری در واحدهای صنعتی

اصول سرپرستی و مدیریت بهره وری در واحدهای صنعتی

رایگان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

رایگان برای شركتهای مستقر درشهرك های صنعتی یا كمتر از 100نفر پرسنل با حمایت شركت شهركهای صنعتی

  • گروه: مدیریتی
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: مهندس وحیدمهدی نیا
  • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • برنامه ای برای این دوره ثبت نشده است