در حال اجرای درخواست ...

پیاده سازی PRPs برساس ارزیابی ریسك فرایندها و تصدیق اثربخشی ها

پیاده سازی PRPs برساس ارزیابی ریسك فرایندها و تصدیق اثربخشی ها

480,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

سرفصلی برای این دوره ثبت نشده است

توضیحات

این دوره دارای 5 امتیاز بازآموزی از معاونت غذا دارومیباشد

  • گروه: صنایع غذایی
  • نوع: حضوری و آنلاین
  • مدرس: آقای مهندسحسین قلی فام
  • مدت زمان آموزش: 8 ساعت
  • برنامه هفتگی

  • دوشنبه از 08:30 تا 16:30