در حال اجرای درخواست ...

آشنایی با فرآیند ارزیابی شركت های دانش بنیان و حمایت های مشمول این شركت ها

آشنایی با فرآیند ارزیابی شركت های دانش بنیان و حمایت های مشمول این شركت ها

480,000تومان
شرکت در دوره
image

سرفصل های دوره

 • آشنایی با انواع شركت های دانش بنیان
 • آشنایی با فرایند تجاری سازی یافته های پژوهشی واحدهای تحقیق و توسعه
 • آشنایی با مراحل پذیرش ایده های نو
 • آشنایی با انواع واحدهای تحقیق و توسعه
 • شركت های دانش بنیان و جایگاه تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی
 • فرایند تجاری سازی محصولات دانش بنیان
 • نحوه ارزیابی شركت های دانش بنیان ( معاونت علمی و فناوری ریالست جمهوری )
 • معرفی فهرست كالا و خدمات دانش بنیان
 • نحوه ثبت نام شركت های دانش بنیان
 • معرفی حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شكوفایی

توضیحات

ویژه كارشناسان واحدهای صنعتی و شركت های دانش بنیان

 • گروه: مدیریتی
 • نوع: حضوری و آنلاین
 • مدرس: مهندس وحیدمهدی نیا
 • مدت زمان آموزش: 16 ساعت
 • برنامه هفتگی

 • پنجشنبه از 10:00 تا 13:30
 • یکشنبه از 12:00 تا 15:30
 • دوشنبه از 12:00 تا 15:30